Teknologjia bujqësore (Agritech)

Teknologji

Teknologjia bujqësore, ose shkurt agroteknologjia, filloi me revolucionin industrial, ku makineritë u përdorën për të rritur prodhimin e të korrave dhe rendimentin e kafshëve. Me kalimin e viteve, ajo ka mbetur një nga përparimet më të mëdha në historinë njerëzore si një zhvillim i shkëlqyer për të plotësuar nevojat e popullsisë globale e cila pritet të shkojë deri në 9.7 miliardë deri në vitin 2050. Teknologjia bujqësore përfshin aplikimin e drejtpërdrejtë të makinerive, inteligjencës artificiale dhe të gjitha formave të tjera të teknologjisë në bujqësi dhe në fushat aleate të saj.

Gjatë shekullit të kaluar, bota pati një bum suksesi në sektorin e mjelljeve, plehrave sintetike, ujitjes, bujqësisë së gjelbër dhe korrjeve për shkak të përparimit të shpejtë teknologjik dhe angazhimit sistematik të makinerive bujqësore për të reduktuar punën e rëndë dhe për të rritur produktivitetin.

Por çfarë është teknologjia bujqësore (Agritech)?

Agritech është bashkimi i bujqësisë me inovacionet teknologjike për të përmirësuar prodhimin bujqësor. Në agroteknologji, teknologjia përdoret për të prodhuar dhe programuar makineritë, me qëllim përmirësimin e të gjitha proceseve të bujqësisë për të rritur rendimentet dhe prodhimin.

E ardhmja e bujqësisë do të ndikohet drejtpërdrejt nga dy prej kërcënimeve më të mëdha të njerëzimit: rritja e popullsisë dhe ndryshimi i klimës. Me më shumë gojë për të ushqyer dhe më pak planet për të plotësuar nevojat e tyre, me parashikime gjithnjë e më alarmante të ndryshimeve klimaterike dhe mjedisore, novatorët që punojnë në bujqësinë e të korrave duhet të arrijnë të zbulojnë mënyra të reja se si të rritin prodhimet ushqimore, më shpejt, me më pak burime, duke zhvilluar teknologji të reja për të rritur mekanizmat e prodhimit të ushqimit të planetit në mënyrë sa më të qëndrueshme.

Për të arritur këto qëllime, Agritech duhet të kapërcejë rrafshnaltat e prodhimit të ushqimit në zonat që po kultivohen me kapacitetin e tyre maksimal dhe të sigurojë që këto zona do të vazhdojnë të japin më shumë ushqim nga viti në vit pa rrezikuar aksesin e brezave të ardhshëm në burimet e pa rinovueshme duke balancuar nevojën për inovacion teknologjik me ruajtjes së burimeve natyrore thelbësore për bujqësinë moderne. Teknologjitë e reja duhet të trajtojnë mënyrat se si bujqësia industriale përdor aktualisht tokën, ujin, plehrat, pesticidet dhe burimet e energjisë.

E ardhmja nuk është ende e shpërndarë në mënyrë të barabartë. Ndërsa risitë e teknologjisë së lartë po përfshijnë Evropën dhe Amerikën e Veriut, projektet në Kinë, Indi dhe Afrikë po mbështesin 500 milionë ferma familjare që ushqejnë 80% të planetit. Nëse të gjithë 570 milionë fermat e planetit do jenë në gjendje të operojnë në nivelet e efikasitetit të demonstruar nga këto tendenca teknologjike, bujqësia në vitin 2050 do të duket shumë ndryshe nga sot.

Të ushqyerit e popullsisë globale në rritje të shpejtë kërkon shpejtësinë dhe saktësinë që ofron teknologjia. Inovacionet e reja në bujqësi na kanë treguar se si teknologjia mund të na ndihmojë të ndërtojmë sisteme ushqimore më të qëndrueshme dhe të përmirësojmë sigurinë ushqimore në çdo cep të botës.

Çfarë do të kishte ndodhur me industrinë e bujqësisë nëse s’do ishte për teknologji të tilla si analitika e të dhënave të mëdha, robotika apo inteligjenca artificiale? Me Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS), ne mund të marrim pamje me rezolucion të lartë dhe pamje specifike për vendndodhjen e fushës së fermës. Nëpërmjet teknikave të zgjuara ne tani mund të parandalojmë humbjet e të korrave në një shkallë të gjerë, të përshpejtojmë kohën e korrjes dhe të menaxhojmë burimet në mënyrën e duhur.

Nga shpikja e parmendës deri te makineritë inteligjente, risitë kanë luajtur një rol të konsiderueshëm në zhvillimin e bujqësisë. Më poshtë do rendisim disa nga tendencat më të fundit në teknologjinë bujqësore, të cilat parashikohet të ndikojnë në bujqësinë globale gjatë vitit 2023 dhe më tej.

Automatizimi i Fermës

Automatizimi është tashmë një pjesë kryesore e procesit bujqësor, por do të bëhet edhe më i rëndësishëm në vitet e ardhshme. Fermerët tashmë po përdorin drone për të monitoruar të korrat e tyre dhe sensorë të avancuar mund t’u tregojnë atyre saktësisht se kur duhet të ujitin ose të plehërojnë fushat e tyre. Këto pajisje mund të përdoren gjithashtu për të monitoruar cilësinë e tokës dhe për të siguruar që të korrat të mos ndikohen nga thatësira ose faktorë të tjerë mjedisorë. Niveli i rritur i automatizimit do t’i lejojë fermerët të përqendrohen më shumë në aspekte të tjera të biznesit të tyre sesa në detyrat tradicionale të punës manuale si mbjellja dhe korrja.

Teknologjitë Blockchain

Teknologjitë Blockchain, mundësuar nga një bazë të dhënash e decentralizuar, ndihmon në rregullimin e cilësisë së ushqimit dhe jetëgjatësisë së tij. Baza e të dhënave e auditueshme lejon kultivuesit dhe tregtarët të monitorojnë prodhimet e fermave në të gjithë zinxhirin e furnizimit.

Kohët e fundit, Hyperledger, një kornizë blockchain me burim të hapur, është miratuar nga ëalmart për të ndihmuar gjigantin e shitjes me pakicë të zbulojë ushqimin e pashëndetshëm në kohë reale përpara se të arrijë te konsumatori. Përveç kësaj, për të inkurajuar produktet bujqësore pa kimikate dhe për të përmirësuar transparencën në zinxhirin e saj të furnizimit bujqësor, India, prodhuesi më i madh në botë i frutave dhe perimeve, po planifikon të miratojë teknologjitë Blockchain në të gjitha eksportet e saj bujqësore.

Teknologjitë IoT në Bujqësi

IoT ( Interneti i gjërave, përshkruan objekte fizike me sensorë, aftësi përpunuese, softuer dhe teknologji që lidhin dhe shkëmbejnë të dhëna me pajisje dhe sisteme të tjera nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit.) përdoret si një zgjidhje e zgjuar bujqësore për monitorimin e fushës së të korrave nga kudo. Ai përfshin përdorimin e sensorëve për të gjurmuar lagështinë e tokës, gjendjen e të korrave, kushtet e mjedisit, temperaturën, etj.

Teknologjitë IoT bëjnë të mundur krijimin e strukturave të automatizuara të ujitjes ku burimet ujore mund të menaxhohen në mënyrë efikase. Duke mbledhur të dhëna për të korrat si lagështia dhe temperatura, teknologjitë IoT mund të ndihmojnë në përcaktimin e sasisë së duhur të ujit për të korrat çdo sezon.

Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS) në Bujqësi

GIS në bujqësi mbështetet në teknologji të tilla si dronët dhe satelitët për të kuptuar pozicionin dhe llojet e të korrave, nivelin e plehërimit, statusin e tokës dhe informacionin përkatës. Me të dhënat e krijuara nga pajisjet dhe softueri i sensorit në distancë GIS, fermerët mund të përcaktojnë vendndodhjen më të mirë për mbjelljen e të korrave në fushë dhe të marrin vendime se si të përmirësojnë cilësinë e tokës.

Në rritjen e blegtorisë, softueri GIS monitoron lëvizjen e kafshëve. Kjo, nga ana tjetër, do t’i ndihmojë fermerët të gjurmojnë shëndetin, pjellorinë ose ushqimin e kafshëve.

AI/ML & Shkenca e të Dhënave në Teknologjinë e Bujqësisë

Parashikimi bujqësor bëhet i lehtë kur fermerët përdorin teknologjinë AI/ML (Inteligjenca artificiale dhe Machine Learning) dhe shkencën e të dhënave. Përdorimi i skanimit me lazer 3D dhe i imazheve/analizës, për shembull, mund të ndihmojë fermerët të parashikojnë skenarët e motit dhe të optimizojnë përdorimin e burimeve të nevojshme për ujitje dhe plehërim.

Nëpërmjet AI/ML dhe teknologjisë së shkencës së të dhënave, fermerët mund të analizojnë fushat e tyre për vendndodhjet më të mira për mbjelljen e farave. Ata mund të përdorin vizionin kompjuterik për të njohur lartësinë, gjerësinë dhe hapësirën optimale të bimëve. Këto të dhëna më pas mund të përdoren për të optimizuar metodat e rritjes së tyre.

Bujqësia rigjeneruese

Forumi Ekonomik Botëror e përshkruan bujqësinë rigjeneruese si rrugën për të dekarbonizuar sistemin ushqimor dhe për ta bërë bujqësinë elastike ndaj goditjeve klimatike. Kjo praktikë jokonvencionale bujqësore funksionon bazuar nëdisa parime themelore.

Promovimi i biodiversitetit përmes integrimit të kafshëve dhe bimëve.
Përmirësimi i kushteve të tokës.
Praktikimi i ruajtjen së tokës duke e mbajtur sipërfaqen e saj të mbuluar sa më shumë që të jetë e mundur.
Praktikimi i diversitetit të të korrave duke rritur varietetet e kulturave.

Bujqësia e Mjedisit të Kontrolluar (CEA)

Bujqësia e Mjedisit të Kontrolluar (CEA) është një metodë e kultivimit të bimëve në një mjedis plotësisht të rregulluar. Njihet gjithashtu si ‘bujqësia vertikale ose bujqësia e brendshme.’ Në këtë lloj kultivimi, të gjitha nevojat e bimëve plotësohen duke i siguruar atyre në mënyrë artificiale ujë, lëndë ushqyese dhe dritë nëpërmjet teknikave hidroponike, akuaponike dhe aeroponike.

CEA ka provuar të reduktojë disa nga sfidat me të cilat përballet bujqësia konvencionale. Për shembull, zvogëlon shumë konsumin e ujit në varësi të konfigurimit të fermës. Në fakt, disa ferma vertikale përdorin 70% deri në 95% më pak ujë se sa kërkohet zakonisht në fermat tradicionale në natyrë.

Përveç përdorimit optimal të ujit, CEA mbron bimët nga kushtet e pafavorshme të motit dhe ndihmon në shfrytëzimin maksimal të hapësirës për kultivim.

Robotika Bujqësore

Në vitin 2022, madhësia e tregut global të robotikës bujqësore ishte gati 5 miliardë dollarë. Nevoja për të plotësuar kërkesën në rritje globale për ushqim është një nga forcat kryesore lëvizëse për aplikimin dhe adoptimin e gjerë të robotikës bujqësore.

Shumë aktivitete bujqësore të kryera nga njerëzit tani mund të kryhen nga robotët bujqësorë (agrobotët), duke maksimizuar produktivitetin dhe duke kursyer burime të mëdha. Sot, agrobotët përdoren në mbjelljen e farave, korrjen e të korrave apo barërave të këqija, klasifikimin dhe paketimin, menaxhimin e blegtorisë etj.

Dronët

Mjetet ajrore pa pilot ose dronët po bëhen gjithnjë e më të dobishëm në menaxhimin e të korrave dhe bagëtive. Për shembull, fermerët mund të përdorin drone të pajisur me sensorë për të monitoruar rritjen e bimëve, temperaturën e fushës dhe për të spërkatur pesticide ose plehra në vendet e caktuara.

Në blegtori, dronët përdoren për të vëzhguar kullotat dhe për të gjurmuar lëvizjet e kafshëve në fermat e mëdha. Disa dronë kanë kamera termike për të zbuluar kafshë të sëmura me temperatura të larta trupore.

Përfitimi nga rritja e përdorimit të dronëve në operacionet e fermave qëndron në aftësinë e tyre për të ndihmuar fermerët të marrin të dhëna gjithëpërfshirëse për të marrë vendime në kohën e duhur.

Bujqësia Precize

Rritja e popullsisë globale ka çuar në rritjen e prodhimit të ushqimit për frymë. Megjithatë, kjo ka sjellë edhe mungesën e ujit. Për të luftuar këto çështje, fermerët po kthehen drejt bujqësisë precize pasi mund t’u kursejë atyre kohë dhe para.

Bujqësia precize është një sistem i menaxhimit të fermës që po zhvillohet me shpejtësi që përfshin përdorimin e teknologjisë së sensorëve, AI, GIS dhe IoT për të mbledhur dhe analizuar të dhëna rreth tokës, bimëve dhe kafshëve. Ai lejon përdorimin e inputeve si uji, plehrat, lëndët ushqyese të bimëve, pesticidet, farat dhe puna. Bujqësia precize devijon nga praktikat konvencionale të bujqësisë, ku një metodë uniforme përdoret në një sipërfaqe të madhe, pavarësisht nga cilësia e tokës ose variacionet topografike.

Bioteknologjia

Megjithëse ka një shqetësim në rritje për ndikimin shëndetësor të bioteknologjisë, përdorimi i inxhinierisë gjenetike për të përmirësuar bimët ose kafshët do të mbetet një trend në bujqësinë moderne. Pse? Apeli i kësaj metode është në aftësinë e saj për të rritur prodhimin dhe për të përmirësuar sigurinë globale të ushqimit. Për më tepër, organizmat e modifikuar gjenetikisht janë provuar të sigurt për shëndetin e njeriut.

Sfida kryesore që mund t’i bëjë OMGJ-të të pasigurta për konsum është dështimi i fermerëve për të respektuar standardet rregullatore kur praktikojnë bioteknologjinë. Përndryshe, bioteknologjia mund të përmirësojë cilësinë e prodhimeve bujqësore dhe të ndihmojë në krijimin e kulturave më rezistente ndaj klimës.

Big Data & Analytics

Ferma po bëhet një fabrikë të dhënash, me sensorë dhe teknologji të tjera që mbledhin mijëra pika të dhënash për gjithçka, nga cilësia e tokës deri te lagështia dhe rendimentet e të korrave. Të dhënat e mëdha dhe analitika mund t’i ndihmojnë fermerët të vendosin se kur të mbjellin dhe korrin, sa ujë ose pleh të përdorin dhe sa farë duhet të mbjellin.

Operacionet bujqësore janë subjekt i ndryshimeve të motit dhe mjedisit, të cilat janë të vështira për t’u aksesuar, veçanërisht për fermat e mëdha. Zbatimi i të dhënave të mëdha dhe analitikave në bujqësi i ndihmojnë fermerët të parashikojnë ciklet e ujit ose modelet e reshjeve.

Teknologjitë e Lidhjes

Në botën e sotme të drejtuar nga informacioni, prodhimi bujqësor duhet të bazohet në një qasje të drejtuar nga njohuritë dhe të dhënat. Fermerët duhet të jenë në gjendje të komunikojnë me njëri-tjetrin, shitësit dhe klientët për të prodhuar më shumë ushqime me efikasitet. Kjo mund të bëhet përmes teknologjive të lidhjes.

Teknologjitë e lidhjes, të tilla si pajisjet celulare, teknologjia satelitore dhe platformat e bazuara në internet, u lejojnë fermerëve të ndajnë informacione për të marrë vendime më të mira për mënyrën se si i rritin të korrat ose bagëtinë e tyre. Këto teknologji gjithashtu u mundësojnë fermerëve të arrijnë tek blerësit e mundshëm ose të shesin drejtpërdrejt te konsumatorët.

Na thuhet vazhdimisht se popullsia e botës po zgjerohet dhe po rritet me një ritëm mahnitës. Si rezultat, risitë e reja në bujqësi janë bërë të nevojshme për të siguruar mbijetesën e specieve tona.

Në dekadën e ardhshme, studiuesit e të korrave, fermerët dhe qeveritë e vendeve në mbarë botën do të fokusohen në ndërtimin e inovacionit dhe teknologjive të reja për të përmirësuar produktivitetin global të të korrave, për të mbështetur fermerët e vegjël dhe për të zvogëluar ndikimin mjedisor të bujqësisë.

Keto teknologjive të reja bujqësore po ndihmojnë në përmirësimin e jetesës së fermerëve të vegjël në mbarë botën. Nëpërmjet përdorimit të AI, vizionimit të makinerive dhe analitikës parashikuese, të dhënave të mëdha dhe analizave, janë ndihmuar gjithashtu sipërmarrësit ruralë që të kuptojnë më mirë luhatjet e çmimeve të tregut, në mënyrë që të mund të jenë më efektivë në terren dhe të fitojnë të ardhura më të mira për familjet e tyre.

BURIMI: Jiva